Organigrama del club

Hem intentat definir una estructura esportiva, econòmica, social i administrativa adequada a les nostres necessitats, amb el punt just d’ambició i el punt just de realisme. No es tracta de fer compartiments tancats, ja que la idea de Club i l’esperit de col·laboració han d’estar presents en totes les àrees; sí que es tracta de veure com es pot contribuir des de cada àrea a la consecució dels objectius generals, i de definir a qui correspon la iniciativa de cada objectiu concret o actuació que s’ha definit en el nostre projecte de futur, sense perjudici del suport que altres àrees hi puguin donar (treball en equip, però responsabilitats amb noms i cognoms). 

 

Cal remarcar la importància de comptar amb col·laboradors que duguin a terme diverses tasques (captació d’espònsors, repartiment de cartells, organització d’actes socials, etc.), sense necessitat de formar part de la Junta Directiva.