15/03/2017

La Junta Electoral, presidida per en David Barba i Serra , en Rafael Blanco Santos com a Secretari i n’Antonio González Samblás com a vocal, un cop rebuda l'única candidatura a la Junta Directiva del Club Bàsquet Unificat Lloret encapçalada per en Felipe Cerro i Sgarlata com a President, i un cop declarat que compleixen els requisits estatutaris exigits i que no hi ha hagut cap reclamació dins dels terminis establerts pels estatuts del club i el calendari electoral, resol:

 

Proclamar, sense cap més tràmit i sense necessitat de realitzar votacions, la candidatura a Junta Directiva presidida per en FELIPE CERRO I SGARLATA i que es completa amb els càrrecs següents:

TRESORERA : MIRIAM ROIG I AGELL

- SECRETARIA : MARIA JOANCOMARTÍ I GRAU

- VICEPRESIDENT: POL PONT I PUJOL

- VOCAL : BERTA GIBERT I MONTERO

- VOCAL : JOSÉ MANUEL MUÑOZ LIÉBANA

- VOCAL : ADRIÀ RIERA I VILA

Lloret de Mar, 9 de març de 2017